Miletvekillerimiz
  Kemal KILIÇDAROĞLU
  Milletvekili
 
  NAZİMİYE - 1948, Kamer - Yemuş - Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi - Orta Düzeyde Fransızca - Ekonomist, Maliyeci - Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Bağ-Kur Genel Müdürü, SSK Genel Müdürü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi, İş Bankası Yöneti Kurulu Üyesi, Ekonomik Trend Dergisi "Yılın Bürokratı" Ödülü Sahibi - Evli, 3 Çocuk.
 
  Algan HACALOĞLU
  Milletvekili
 
  FINDIKLI - 1940, Abdullah Ragıp - Naime - Robert Kolej, Yıldız Teknik Üniversitesi, ABD Carnegie-Mellon Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Master, Pittsburgh Üniv. İşletme Ekonomisi Master - İngilizce - Ekonomist, Planlamacı, İnşaat Yüksek Mühendisi - DPT İktisadi Planlama Uzmanı, Daire Başkanı ve Yüksek Planlama Kurulu Üyesi, Özel Sektörde Yurt Dışı İşler Genel Koordinatörü - SHP Kurucu Üyesi - XIX, XX nci Dönem İstanbul Milletvekili - Devlet Eski Bakanı - AGİTPA Türk Grubu Üyesi -Evli, 2 Çocuk
 
  Ali TOPUZ
  Milletvekili
 
  ÇAYELİ - 1932, Mustafa, Nazmiye - İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi - Şehircilik, Yüksek Mühendis, Mimar - Serbest Mimar, İstanbul Belediye Meclis Üyesi - IV, V, XVIII, XX nci Dönem İstanbul Milletvekili - İmar ve İskan, Köyişleri, Köyişleri ve Kooperatifler Eski Bakanı - Evli, 2 Çocuk.
 
  Bayram Ali MERAL
  Milletvekili
 
  ŞENKAYA - 1941, Mustafa - Mahbup - Lise - Sendikacı - Türkiye Yol İş Sendikası ve Türk-İş Genel Başkanı, Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) Yönetim Kurulunda Türkiye Temsilcisi, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı Başkanı, Ekonomik ve Sosyal Konsey Üyesi - Evli, 4 Çocuk.
 
  Bihlun TAMAYLIGİL
  Milletvekili
 
  İSTANBUL - 1966, Cevat - Bahar - İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi - İngilizce, Almanca - Ekonomist - Sermaye Piyasası Aracı Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürü, Özel Sektörde Yönetim Kurulu Üyesi, Yatırım ve Üretim Finansmanı Danışmanı, Özel Şirket Yöneticisi ve Ortağı - Bekâr
 
  Birgen KELEŞ
  Milletvekili
 
  VEZİRKÖPRÜ - 1939, Salih, Züleyha - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, California Üniversitesi Los Angeles (UCLA)'da Master, Harvard Üniversitesi - İngilizce - İktisatçı, Plâncı - Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Uzmanı - Sosyal Demokrasi Partisi Kurucu Üyesi - XVIII, XX nci Dönem İzmir Milletvekili - Evli, 1 Çocuk.
 
  Çetin SOYSAL
  Milletvekili
 
  İSTANBUL - 1963, Baba adı: Nasri, Anne adı: Ferice – Lise - İş Adamı - Ticaret - Yayıncılık - İstanbul Büyükşehir ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi - İstanbul Yaşam Derneği Başkanlığı – Evli, 1 çocuk.
 
  Esfender KORKMAZ
  Milletvekili
 
  ARDAHAN – 1940, Baba adı: Mihrali, Anne adı: Ceylan – İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi - Öğretim Üyesi – İ. Ü. İktisat Fakültesi Doktora - Fransa'da UNESCO nezdinde eğitim ekonomisi konusunda araştırmalar - 1980'de Doçent, 1988'de Profesör oldu – İ. Ü. İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Dekanı görevleri – İ.Ü. iki defa senato üyeliği – İ.Ü. Maliye Bölüm Başkanlığı – İ.Ü. Bütçe Mali Planlama Dalı Başkanlığı - Değişik gazetelerde köşe yazarlığı - Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, Kars - Ardahan ve Iğdır Kalkınma Vakfı ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı'nda Başkanlık - Çok sayıda bilimsel makale - On kitabı yayınlandı - Fransızca – İngilizce – Evli, 2 çocuk.
 
  Fatma Nur SERTER
  Milletvekili
 
  İSTANBUL – 1948, Baba adı: Mehmet Emin, Anne adı: Fahrünnisa Turança - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi – İ.Ü. İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi – İ.Ü. İktisat Fakültesi Doktora - London School of Economics'de doçentlik tezi çalışmaları – İ.Ü. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi - 1982'de Doçent, 1988'de Profesör unvanları - İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcılığı - Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı - Yurtdışında çeşitli ülkelerin üniversitelerinde üst düzey toplantı ve konferanslar - Farklı alanlarda 6 kitabı yayınlandı. Çağdaş Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği - Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcılığı - 23. Dönem Parlamentolar arası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi – İngilizce – Evli, 1 çocuk.
 
  İlhan KESİCİ
  Milletvekili
 
  ZARA – 1948, Baba adı: Osman Nuri, Anne adı: Halise – O.D.T.Ü. Endüstri Mühendisliği Bölümü - Endüstri Yüksek Mühendisi - O.D.T.Ü. Endüstri Mühendisliği Yüksek lisans - İngiltere Bradford Üniversitesi "Ekonomik Kalkınma ve Altyapı Projeleri" eğitimi - Londra Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsü'nde "Kamu Yüksek Yöneticiliği" eğitimi – Devlet Demir Yolları Proje Başmühendisi ve Daire Başkan Yardımcısı - Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilatı Uzman - Kamu Yatırımları Daire Başkanı - Koordinasyon Genel Müdürü - Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı - 20. Dönem Bursa Milletvekili. 20. Dönem NATO Parlamenter Asamblesi - Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği - 23. Dönem NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi – İngilizce - Evli.
 
  Mehmet Ali ÖZPOLAT
  Milletvekili
 
  AFŞİN - 1947, Hasan - Emine - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Az Fransızca - Serbest Avukkat - Evli, 1 Çocuk.
 
  Mehmet SEVİGEN
  Milletvekili
 
  MALATYA - 1954, Mevlüt, Fatma - Vefa Lisesi - İş Adamı - XIX, XX nci Dönem İstanbul Milletvekili - Devlet Eski Bakanı - Evli, 2 Çocuk.
 
  Mustafa ÖZYÜREK
  Milletvekili
 
  NEVŞEHİR - 1939, Hacı Bekir - Ümmühan - A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi - Fransızca - Yeminli Mali Müşavir - Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı, Paris'te Mesleki Konularda Çalışma, Petrol Ofisi Genel Müdürü, Yayıncılık Kuruluşunda Genel Koordinatör, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) Uyum Komitesi Üyesi, İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi - Evli, 2 Çocuk.
 
  Mustafa Şükrü ELEKDAĞ
  Milletvekili
 
  İSTANBUL - 1924, Mustafa-Şükriye-İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu, Paris Üniv. Hukuk ve Ekonomik Bilimler Fak. İktisat Doktorası - İngilizce, Fransızca - Ekonomi Dr., Diplomat - Japonya Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, ABD Büyükelçisi, Milliyet ve Sabah Gazeteleri Köşe Yazarı, Sarı Basın Kartı Sahibi, Bilkent Üniv. Öğr. Gör. ve Uluslararası Güvenlik ve Strateji Seminerleri Bşk., Stratejik Bakış Programı TV Sunucusu - Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi - Evli, 4 Çocuk.
 
  Necla ARAT
  Milletvekili
 
  İSTANBUL – 1940, Baba adı: Ömer, Anne adı: Emine – İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe / Sosyoloji Bölümü – İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi – İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Doktora – Doçent - Profesör - Sistematik Felsefe Anabilim Dalı Başkanlığı görevi - Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucusu ve Başkanlığı - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Eğitim Vakfı, ANAÇEV, Türk Kadınlar Konseyi, Felsefe Derneği, Öğretim Üyeleri Derneği ve Kadın Araştırmaları Derneği kurucu üye - İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği kurucu Başkanı ve koordinatör - Kadın Araştırmaları dergisi editör - Basılı 14 kitap - Ulusal ve uluslararası çeviri ve bilimsel makaleler - Birçok ödülün sahibi – İngilizce – Evli, 3 çocuk.
 
  Sacid YILDIZ
  Milletvekili
 
  AFYONKARAHİSAR – 1948, Baba adı: Hakkı, Anne adı: Atike – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi - H.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Uzmanlık - 1982 Doçent - 1989 Profesör - International Hospital Hastanesi Üroloji Bölüm Başkanı - Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucularından - Üroloji Anabilim Dalı kurucu ve başkanı - İstanbul Tabip Odası, Türk Üroloji Derneği, Türk Androloji Derneği, Türk Üroonkoloji Derneği, Endoüroloji Derneği, (SIU) Societe Internationale D'Urologie, (EAU) European Association of Urology ve Bizim Ülke dernekleri üyeliği - Ulusal ve uluslararası dergilerde bilimsel makaleleri yayınlandı. İngilizce – Evli, 2 çocuk.
 
  Şinasi ÖKTEM
  Milletvekili
 
  GÜMÜŞHANE - 1955, Baba adı: Tahir, Anne adı: Kebire - İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi - İktisatçı – Çiftçi - Ümraniye Belediye Başkanı – Evli, 2 çocuk.

 
Bugün 1 ziyaretçi (19 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=